Trends in mobiliteit 2021

Het komende jaar 2021 zullen de trends in mobiliteit zich voortzetten die de afgelopen jaren al zichtbaar werden. Sneller en duidelijker zullen de ontwikkelingen in mobiliteit vorm krijgen. Deze trends en ontwikkelingen voor 2021 willen we uitleggen aan de hand van enkele trendthema’s die hieronder worden behandeld. Met name natuurlijk aandacht voor de fiets in deze blog, zowel als vervoersmiddel, als ook als onderdeel van de reis.

De trends voor 2021 en verder komen voor uit de volgende toekomstvisies:

 1. ruimtegebrek – meer efficiëntie in ruimtegebruik
 2. Mobiliteit als gebruik ipv bezit
 3. Woon-werksituatie veranderd – meer thuiswerken, meer online op locatie
 4. Doorstroming en reistijd
 5. Milieu en gezondheid

Digitale transitie

De wereld ontwikkelt zich razend snel en technologie wordt ingezet om problemen te tackelen en om deze op te lossen. In de winkels zien we al dat het koopgedrag veranderd, steeds meer aankopen worden online gedaan en in de binnensteden zien we dat de winkelstraten veranderen. In sectoren waar jarenlang niet is  geïnnoveerd zien we ook dat complete bedrijfstakken volledig worden overgenomen door nieuwe disruptieve modellen zoals  Spotify, Netflix of Uber.

Data driven technologie is hierbij de meest belangrijke ontwikkeling. Om snel te kunnen groeien en ontwikkelen is het noodzakelijk om met veel data  en relevante data te werken. Data wordt gebruikt om te meten en te analyseren op groepsniveau , maar ook op individueel niveau. Hierdoor kan er gestuurd worden op gedragsverandering wanneer er voldoende bewustzijn of awareness is. Met Go Velo gebruiken we hiervoor een fietsstimulerings-app waarmee het fietsen beloond wordt.

Zodra je je in het verkeer beweegt heb je te maken met technologie en dit wordt dagelijks meer. De zelfrijdende auto is geen toekomst muziek meer en Smart mobility en “Talking traffic” hebben ook al jaren hun intrede gedaan.

Awareness in mobiliteit

Door de corona maatregelen is er een nieuw bewustzijn ontstaan. Hierin is duidelijk geworden dat we veel automatismen hebben ontwikkeld die ook anders gedaan kunnen worden. Denk hierbij aan de werktijden, het thuiswerken, vergaderingen op locatie of bedrijfsreizen

Flexibel reizen en keuzevrijheid in vervoer zijn hier de kernpunten. Niet langer is het bezitten van een voertuig leidend, maar we gaan meer naar een situatie toe waar we gaan betalen voor gebruik. Op basis van de reis kan dan de keuze gemaakt worden op basis van verschillende persoonlijke wensen zoals:

 • Snelheid – Hoe reis ik zo snel mogelijk van A naar B?
 • Kosten – Hoe reis ik kosten efficiënt en kom ik toch op tijd op mijn bestemming?
 • Milieu – Welke routekeuze zorgt voor de minste CO2 uitstoot?
 • Interesse – welke persoonlijke voorkeur heb je?

De verandering in mobiliteit door flexibel te gaan reizen is al gaande. Kijk maar naar de opkomst van private lease fietsen en de OV of swapfiets. De fiets is hier een onderdeel van de reis. Dat geldt ook voor de deelauto, waarbij in een buurt gekozen kan worden voor het gebruik van een gezamenlijke auto.

Een reis zal steeds vaker gepland worden op basis van je wensen. Bewust reizen dus. Dat betekend dus ook dat je bepaalde reizen niet meer gaat maken omdat het inefficiënt is. Bewust omgaan met tijd, energie en milieu door weloverwogen keuzes te maken in je mobiliteit. Door gebruik te maken van technologie als ‘Mobility as a Service’ (MaaS) kunnen we met apps en technologie zoals IVRI (intelligente verkeersregel installaties) steeds beter de verschillende modaliteiten op elkaar laten aansluiten. Alles om de reisbeleving zo optimaal te laten verlopen.

Het goed op elkaar aansluiten van verschillende soorten vervoer wordt gefaciliteerd door mobility hubs (overstapplaatsen), treinstations, carpool, Park&Ride of Bike&Ride locaties. Vaak zijn deze locaties gesitueerd aan de randen van steden, maar ook op routes richting badplaatsen (strand) of evenementlocaties.

Het aanbieden van een totale mobiliteitsoplossing is de toekomst. 1 aanbieder die diverse mogelijkheden van vervoer aanbiedt, fietsen, OV en elektrische deelauto’s. Met alle service en ondersteuning die daarbij hoort zoals onderhoud, wisselsysteem van accu’s en een reserveringssysteem voor de gebruikers. Zeker bedrijven en werknemers die werken met een mobiliteitsbudget kunnen hier snel in schakelen en de voordelen er van plukken.

Mobiliteit en Milieu

Klimaat is een van de belangrijkste thema’s van de komende jaren, we moeten onze wereld goed beschermen. Daarom kiezen we tegenwoordig minder vaak voor de vervuilende vervoersmiddelen, maar kiezen we voor alternatieve schonere vervoersmiddelen. Met nieuwe wetten en maatregelen worden duurzame ontwikkelingen gestimuleerd. Elektrisch rijden moet binnen 10 jaar normaal zijn geworden en dieselauto’s daar wordt rustig aan afscheid van genomen. Alles is er op gericht om het rijden met verbrandingsmotoren terug te dringen. Hiervoor zijn de meest bekende voorbeelden: Kilometerheffing, de belastingmaatregelen of snelheidsaanpassingen op de snelweg, van 130 naar 100 km per uur.

Minder uitstoot van CO2, minder stikstof en fijnstof is de doelstelling. Door wetgeving binnen het klimaat akkoord zijn gemeenten en overheden genoodzaakt om de infrastructuur aan te passen naar de nieuwe realiteit. Binnen de omgevingswet zien we dan ook veel initiatieven die hierop aansluiten.

Minder geluidsoverlast door motorisch verkeer is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van deze wet. Met de omgevingswet wordt uitvoering gegeven aan de afspraken zoals in het klimaatakkoord zijn gemaakt.

Fietsen is een belangrijk alternatief voor de auto op de korte en middellange afstand tot 20 kilometer. Een fiets zorgt nauwelijks voor milieu nadelen en biedt talloze voordelen. Het stimuleren van de fiets en het veranderen van gedrag om vaker te fietsen is dan ook een van de speerpunten in de komende jaren.

De fiets heeft de voorkeur boven de statische met een accu aangedreven 1 persoons voertuigen. Fietsen is een actieve wijze van vervoer en heeft daarmee ook extra voordelen op gebied van vitaliteit en gezondheid. De fiets is relatief veilig en zorgt voor de dagelijkse beweging.

Als alternatief voor de korte afstand zijn er handige ontwikkelingen waarvan de elektrische fiets en de speedpedelec wel bekend zijn, maar ook andere innovatieve oplossingen zijn mogelijk zoals de

 • Aeyo
 • Segway
 • Uni-wheel
aeyo-segway-mobiliteit-uni-wheel
Deze vervoermiddelen zijn ook ruimtebesparend en zijn vooral handig in stedelijk gebied. Om de “last mile” af te leggen zijn er ook prachtige nieuwe ontwikkelingen zoals de elektrische step, het elektrische hoverboard of de Hovershoes.

De toekomst?

Trendwatchers zien een verdere versmelting van  werken en wonen, we kunnen overal werken en alles wat je nodig hebt is binnen enkele minuten binnen bereik. Met een railpod naar je Co-working space om met collega’s te werken of thuis via virtual reality.

Technologie zit in alles, IoT (Internet of Things) zorgt er voor dat alles met elkaar verbonden is en dat ook alles met elkaar communiceert. Verstedelijking leidt tot minder ruimte in de leefomgeving. Daar tegenover staat dat technologie de extra ruimte die nodig is creëert, door de beschikbare ruimte beter efficiënter in te richten en door het gebruik van ruimte te veranderen. Cafés en treincoupés worden werkruimtes waar overleg kan plaatsvinden. MaaS zien we terug in het verbeteren van de connectie met alle modaliteiten. Inchecken met een irisscan of met je Smartphone, automatische betalingen via een gekoppeld abonnement, Je smartphone geeft ook aan waar jouw volgende vervoermiddel staat op je reis en reserveert automatisch voor je. Je maakt voor jezelf een profiel aan hoe en wanneer je wilt reizen en je route en mobiliteitsoplossing staan klaar voor je.

Voor de fietsen zien we dat het nog meer E-bikes worden, moderner en strakker vormgegeven in een simpele zwart of witte kleurstelling. Het frame is duurzaam en van milieu vriendelijke materialen voorzien. De afwerking wordt ook strakker: geïntegreerde panelen en displays in het frame of het stuur en de fiets wordt voorzien van allerlei technologie en gadgets zoals boordcomputers, luchtverversers, hightech fietshelmen met geïntegreerde richtingaanwijzers en automatische afstelling. Vrijwel alle auto- en motormerken zullen een fiets of E bike presenteren als volwaardige nieuwe oplossing…