Smart mobility

De mobiele telefoon is niet meer weg te denken uit het straatbeeld en we zijn tegenwoordig bijna continu online. ICT heeft veel veranderd in de samenleving en dat zien we in alles terug komen. Nieuwe technologie zorgt er voor dat we sneller, veiliger en eenvoudiger kunnen leven en werken.

Smart Mobility

Ook in de mobiliteit zien we meer en meer “SMART”.  Slimme apparaten die door middel van techniek en ICT zorgen voor een verbetering in processen en werkbaarheid. Deze innovaties in de mobiliteit vallen onder de noemer Smart Mobility. Hierin wordt de samenwerking gezocht met vele partners en initiatieven. We willen in de toekomst de ruimte optimaal benutten en een goede doorstroming in het verkeer. Hiervoor is het nodig dat we dit zo duurzaam mogelijk doen.

De leefbaarheid van de ruimte is erg belangrijk en dit wordt vastgelegd in de omgevingswet. De normen die worden gesteld zijn van belang voor de uiteindelijke regels binnen een gemeente of regio. Met smart mobility kunnen we sturing geven aan deze opgave. Op het gebied van verkeersmanagement, infrastructuur,  verkeersgedrag en duurzaamheid is het van belang deze mogelijkheden zo goed mogelijk in te zetten.

Talking traffic

Talking traffic is de naam van het project waarbij het ministerie van infrastructuur en waterstaat (IenW), decentrale overheden en bedrijfsleven een partnership zijn aangegaan om met inventieve oplossingen het verkeer in de toekomst te verbeteren. Hierbij wordt vooral ingezet op betere doorstroming, meer actuele informatie naar weggebruikers en meer verkeersveiligheid. Talking traffic, oftewel “pratend verkeer” staat voor de technologie waarmee verkeersdeelnemers communiceren met verkeersregelinstellingen en ook met elkaar.

I VRI – Intelligente verkeersregelinstallaties

Intelligente verkeersregelinstallaties zijn met name verkeerslichten, maar ook andere verkeersborden en signaleringsmiddelen die niet alleen data naar de weggebruiker sturen, maar ook data van de weggebruiker ontvangen om daarmee de regelingen op maat aan te passen.

Vooral voor nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer van groot belang, maar ook voor andere vervoerders zoals logistieke partijen met zwaar vrachtvervoer die op gebied van milieu en kosten grote besparingen kunnen realiseren met een betere doorstroom in en uit stedelijk gebied.

Ook voor fietsers kunnen de IVRI stoplichten ingezet worden, iets wat al plaats vind in Enschede . Ook is het mogelijk om verkeerlichten aan te sturen door middel van IVRI systemen.

GO VELO klaar voor IVRI

De fiets app van Go velo is ook voorzien van hoogwaardige technische software die communicatie met IVRI mogelijk maakt. Met de Go velo app is het dan ook mogelijk om door deze verbinding met IVRI systemen beter gebruik te maken van het verkeer. Met de Go velo app krijg je dan waar mogelijk ook voorrang op de automobilist.

Smart mobility is de oplossing voor het steeds drukker wordende verkeer in de steden en op drukke knooppunten. Slimme oplossingen voor in het verkeer, dat klinkt toch als muziek in de oren van iedere weggebruiker? Zeker voor de fietser, want door deze intelligente verkeers oplossingen zijn we in staat om het aantal ongevallen fors terug te brengen en grote voordelen voor het milieu te bewerkstelligen. Voor de fietser praten we dus over een betere doorstroming, en dus ook eerder op de plek van bestemming.