Vaste reiskostenvergoeding stopt per 1 April

In 2020 is de vaste reiskostenvergoeding ,ook voor thuiswerkers, nog geaccepteerd als belastingvrije vergoeding. Deze versoepelde regeling voor werknemers werd vanwege corona ingesteld om werknemers tegemoet te komen. hierdoor kon de werkgever de reiskosten ook voor thuiswerkers belastingvrij uitkeren. (In eerste instantie zou de nieuwe regeling ingaan op 1 februari, mar dit is uitgesteld waardoor nu de datum 1 april is geworden.)

In het nieuwe jaar 2021 zal vanaf 1 April de belastingvrije vaste reiskostenvergoeding stoppen.  Werkgevers kunnen nog wel een vaste reiskostenvergoeding uitkeren, maar zullen hierover dan ook belasting moeten betalen. De verwachting is dan ook dat er gekozen zal worden voor alternatieven. De meest voor de hand liggende oplossing is dan ook de vergoeding voor de werkelijk gemaakte reiskosten.

Uitkering van werkelijke reiskosten

De reiskosten vergoeding op basis van werkelijk gemaakte reiskosten kan wel blijven bestaan. Hiervoor moet wel een opgave worden gedaan van de gemaakte reiskosten. Voor de werkelijk gemaakte woon-werkverkeer kilometers kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de automatische rittenregistratie van Go Velo. Met het Go Velo fietsstimuleringsprogramma worden niet alleen de fietskilometers geregistreerd, maar kunnen ook de autoritten en wandelkilometers worden gemeten.

Vergoeding van deze woon-werkkilometers kan belastingvrij worden vergoed met 19 cent per kilometer. Als bedrijf kun je met een fietsstimuleringsprogramma er ook voor kiezen om het fietsen te stimuleren en binnen de WKR extra te belonen voor fietskilometers, of woon-werkkilometers op de korte afstand met de auto te ontmoedigen door de eerste kilometers niet te vergoeden. Het belonen van fietsen is een succesvolle methode om vitaliteit binnen het bedrijf te bevorderen. Een fietsstimuleringsprogramma is een effectief middel om een fietsplan succesvol uit te voeren.

Vergoedingen binnen de Werkkostenregeling

Voor thuiswerkers die eerder wel in aanmerking kwamen voor een vaste reiskosten vergoeding kan er gebruik gemaakt worden van de WKR. Als thuiswerkers werk gerelateerde kosten maken kunnen deze belastingvrij vergoed worden door de werkgever vanuit de WKR. Denk hierbij aan de kosten van een internet verbinding, een goede bureaustoel of aanpassing van de werkplek thuis.

Thuiswerken en vitaliteit

Thuiswerken zal steeds vaker voorkomen, en dit heeft duidelijk effect op het woon-werkverkeer. Toch willen we dat werknemers blijven bewegen en ook vitaal en fit blijven. Te lang zitten is niet goed. Om bewegen te stimuleren kan een vitaliteitsprogramma worden ingezet. Go velo is hiervoor zeer geschikt, ook voor thuiswerkers. Lees hier alles over in onze publicatie over vitaliteit en fietsstimulering en over de mogelijkheden van speciale challenges voor thuiswerkers.