Omgevingswet en duurzame mobiliteit

De omgevingswet is een nieuwe wet in ontwikkeling. Deze wet zorgt ervoor dat door het bundelen van verschillende wetten en regels er een duidelijke visie komt op een kwalitatieve, gezonde en veilige fysieke leefomgeving. Met name op het gebied van duurzaamheid en gezondheid van deze leefomgeving

Vanuit de gemeente zal er duidelijkheid moeten komen over hoe dit er uit moet gaan zien en dit wordt vastgelegd in een omgevingsvisie. Hierbij zullen normen worden vastgesteld over de wenselijkheid van luchtkwaliteit, schadelijke stoffen, geluidsnormen, duurzaamheid, bereikbaarheid en parkeermogelijkheden en gezondheid in het algemeen. Deze normen zullen in een omgevingsplan worden vastgelegd en hierop kan dan nadrukkelijk worden gestuurd door met programma’s en stimuleringsmaatregelen het resultaat te behalen.

Klimaatwet

De omgevingswet is nauw verweven met de klimaatwet die aangeeft dat er in 2030 49% minder CO2 moet worden uitgestoten en in 2050 95% minder ten opzichte van 1990. Doordat dit nu wettelijk is geregeld zullen alle kabinetten zich hieraan moeten houden. In het klimaatakkoord zijn hiervoor afspraken gemaakt die ook ingrijpend zullen zijn voor iedereen, burgers, overheden, organisaties en bedrijven, zeker de grotere bedrijven met meer als 100 werknemers krijgen vanaf 2022 te maken met vastgestelde normeringen in wetgeving die dus verplicht uitgevoerd dienen te worden en waarop controles en handhaving het geval zal zijn, inclusief de eventuele (herstel) sancties. Uitgangspunt is een minimale reductie van 25% in CO2 uitstoot in werk gerelateerd verkeer in 2030 ten opzichte van 2016. Hierbij wordt met name gekeken naar maatregelen in elektrisch fietsen, fietsstimuleringsprogramma’s, parkeerbeleid of thuiswerken.

Duurzame mobiliteit is van grote invloed

Mobiliteit is hierbij een belangrijke factor met thema’s als milieu, bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Beleid op duurzame mobiliteit is van groot belang om te voldoen aan de nieuwe normen en kwalitatief de veranderingen in de toekomst te realiseren.. Meer stimulering voor fietsen en lopen ,en zo de uitstoot van schadelijke stoffen als CO2 en stikstof te beperken. Door meer te fietsen of te lopen zullen de positieve veranderingen op de omgeving groot zijn. Minder files, minder fijnstof en schadelijke uitstoot, vitaliteitsvoordelen en minder parkeerproblemen zijn de eerste zaken waar dan aan gedacht wordt

Creëer de juiste voorwaarden

Bij het uitvoeren van duurzaam mobiliteitsbeleid zal er vanuit de gemeente moeten worden gekeken of de voorwaarden voldoende zijn om goede resultaten te boeken. Meer elektrische auto’s? dan moet je nadenken over het aanbod aan laadpalen en kun je kijken waar deelauto’s effectief kunnen zijn. Is de infrastructuur klaar voor de verandering in mobiliteit? Want om meer fietsers te activeren moet er gekeken worden naar veilige fietsroutes, goede parkeergelegenheid, fietssnelwegen, iVRI (verkeersregelinrichtingen) en goede verlichting bijvoorbeeld..

Effect op jouw organisatie

De omgevingswet zal zeker van invloed zijn op organisaties, dus wacht niet af maar sluit je aan bij de ambities van je gemeente. Deze omgevingswet kan juist helpen om de duurzaamheidsdoelstellingen en mobiliteitsdoelstellingen binnen je bedrijf goed te kunnen uitvoeren en in je omgeving aan te laten sluiten. Denk hierbij aan het opzetten van een fietsplan en het stimuleren van fietsen middels een fietsstimuleringsprogramma. kunnen ondersteunen in verplaatsingsregistratie of de regie nemen in campagnes om binnen een organisatie het gedrag van medewerkers duurzaam te veranderen. Een vitale werknemer is een gelukkige en productieve werknemer en mobiliteitsvoorzieningen worden door nieuwe werknemers gezien als een van de meest belangrijke arbeidsvoorwaarden van een bedrijf. Essentieel dus voor een bedrijf met groeiambities.