Werkgevers, fietsstimulering heeft de toekomst

Werkgevers krijgen een uitdaging op gebied van mobiliteit. De voorspelling is dat de files de komende jaren zo’n 40% zullen toenemen. Met als gevolg dat het verkeer in Nederland in 2030 helemaal vast staat. Steeds meer mensen kampen met welvaartsziekten en moeten meer bewegen om dit tij te keren. De CO2‑uitstoot moet afnemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Fietsstimulering voor bedrijven

Voor al deze uitdagingen is fietsen naar het werk een realistische oplossing en daarom is fietsstimulering voor bedrijven zeer interessant en snel inzetbaar. Maar liefst 48% van de forenzen woont op minder dan 15 kilometer van het werk. Dit is een goed te fietsen afstand, zeker met een e-bike of speedpedelec. Nog maar 20% van de forenzen legt de woon-werk afstand op de fiets af. Hier is nog een wereld te winnen! Binnen de werkkostenregeling (WKR) zijn hiervoor vanaf 2020 ruimere mogelijkheden gekomen om dit te realiseren.

Fietsplan vanuit werkgever

Om optimaal te profiteren van de fiscale mogelijkheden als bedrijf, kan een werkgever kiezen voor een fietsplan. Met een fietsplan vanuit de werkgever opgezet, stimuleer je werknemers vaker de fiets te pakken. Hiermee bespaar je als werkgever op mobiliteitskosten, verbeter je de vitaliteit van de medewerkers en maak je de keuze voor een beter milieu.

Slimme fietsapp voor woon-werkverkeer

Go Velo is erop gericht om van nieuw reisgedrag een gewoonte te maken. De deelnemers maken gebruik van een slimme fietsapp, die alle fietsritten automatisch registreert en een beloning toekent aan de gefietste kilometers in het woon-werkverkeer. De fietsapp geeft naast het registreren van fietsritten ook feedback en stimuleert om door te fietsen. De deelnemer fietst een virtuele route door Europa en ontvangt hier badges voor. Ook kan de deelnemer individuele en groepsuitdagingen aangaan. Dat maakt het fietsen nog leuk ook!

Effecten in beeld

Go Velo is in te zetten als HR-instrument voor duurzame mobiliteit. Via een online dashboard krijgen werkgevers inzicht in de effecten van het nieuwe reisgedrag van de werknemers op mobiliteit, duurzaamheid en milieu, vitaliteit van de werknemers en kostenbesparing. Het aantal deelnemers, aantal gereden fietsritten en kilometers worden in beeld gebracht. De werkgevers zien direct resultaat.
Vitaliteit en milieu zijn steeds belangrijker binnen het bedrijfsleven. Door duurzaamheid en vitaliteit ook onderdeel van je bedrijf te maken zul je zien dat dit een positief effect heeft op de productiviteit en de sfeer binnen een bedrijf en ook goede resultaten biedt in afname van verzuim.

Belonen van gewenst gedrag

Het programma Go Velo is ontwikkeld in samenwerking met gedragswetenschappers. Het duurzaam veranderen van gedrag, zeker ingesleten gewoontegedrag, is niet eenvoudig. Go Velo neemt deelnemers mee door de verschillende fasen van gedragsverandering. Het begint met het verleiden om ander reisgedrag te proberen. Deze verleiding gebeurt met een financiële of materiële prikkel, de beloning. Binnen Go Velo is dit geld en/of spaarpunten per gefietste kilometer in het woon-werkverkeer. Vervolgens wordt het reisgedrag bekrachtigd en verder gestimuleerd door duidelijke en regelmatige feedback op het eigen gedrag. Dit gebeurt via de slimme fietsapp met verschillende ingrediënten, zoals het behalen van badges en groepsuitdagingen. In de laatste fase wordt het gedrag verduurzaamd door een community-gevoel (‘ik hoor bij de fietsers’) en zelfovertuiging (‘ik ben een fietser’). De deelnemer zal het fietsen niet meer doen voor de beloning, maar hij ervaart zelf de vele voordelen en is intrinsiek gemotiveerd geworden.

E-bike probeerweken

Voor de langere woon-werkafstanden is de e-bike een goed alternatief voor de auto. Zonder al te veel inspanning zijn afstanden boven de 10 kilometer prima op de e-bike af te leggen. Ook de high speed e-bike of speedpedelec wordt steeds meer een overweging voor de forens. Maar de aanschaf van een e-bike is best een kostbare investering en dat vraagt om een weloverwogen keuze. Om werknemers kennis te laten maken met de e-bike in het woon-werkverkeer bieden we de werkgever de e-bike probeerweken aan. Dit vraagt meer dan het plaatsen van een paar e-bikes. We leveren een aantal full-service e-bikes die werknemers gedurende een week kunnen proberen. Zo kunnen zij ervaren of de e-bike een goed alternatief is voor hun reis van en naar het werk. De e-bike probeerweken worden geleverd door De Boom en het Meer, compleet met online reserveringssysteem, supportdesk en effectmeting. Zo wordt je als werkgever volledig ontzorgd in de organisatie van de probeerweken en heeft de werknemer een positieve ervaring met de e-bike.

Ook kunnen we helpen bij het inrichten van een mobiliteitspool met deel e-bikes. Zo kan je ook de zakelijke kilometers verduurzamen.

Belangstelling voor Go Velo?

Ben je ook van mening dat het stimuleren van fietsen naar het werk je als werkgever veel kan opleveren? Neem dan contact met ons op en we vertellen je graag meer in een persoonlijk gesprek.