Go! Overheden bereiken meer met Go Velo

Het fietsprogramma Go Velo biedt overheden verschillende mogelijkheden om fietsen naar het werk in te zetten om doelstellingen op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en vitaliteit te behalen. Het gebruik van de fiets levert een aanzienlijke winst in CO2-uitstoot reductie op. Overheden profiteren hiervan. Als meer inwoners gaan fietsen in het woon-werkverkeer worden duurzaamheidsdoelstellingen makkelijker behaald, is er een betere doorstroming van het verkeer en vermindert de parkeerdruk in de stadskernen.

Ook met de omgevingswet zullen er beleidsmatig keuzes gemaakt moeten worden om verbeteringen door te voeren, zeker op het gebied van luchtkwaliteit. Voor overheden ligt er een uitdaging om ook intern duurzame mobiliteit in te passen in haar beleid. De publieke sector vereist wellicht een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaam woon-werkverkeer. Dus ook overheden… Go Velo!

Effecten in beeld

Het meten van de gedragseffecten van fietsen naar het werk is bij Go Velo van groot belang. Wij voeren standaard effectmetingen uit, maar kunnen ook onderzoek en mobiliteitsscans op maat aanbieden. Naast de waarde die gezonde en duurzame inwoners voor uw regio hebben, levert het programma ook nog waardevolle data. De ritgegevens die door de deelnemers met de fietsapp worden verzameld leveren interessante informatie over doorstroming, knelpunten en aandachtsgebieden. Wij kunnen door middel van onderzoek en experimenten binnen het Go Velo programma ook aansluiten op specifieke onderzoeksvragen.

Werkgeversaanpak

Go Velo is een full-service programma waarmee de werkgever volledig ontzorgd wordt. Het komt tegemoet aan de wensen en behoeften die werkgevers hebben als het gaat om fietsstimulering. Als overheidsorganisatie kan je ook als werkgever optreden en jouw medewerkers stimuleren om meer te fietsen naar het werk. Daarnaast kan jij ook binnen jouw gemeente, regio of provincie inzetten op fietsstimulering met deze werkgeversaanpak. Wij kunnen jou daarbij helpen.

Meer weten?

Benieuwd wat je als overheid kunt doen om het gebruik van de fiets te stimuleren? Neem dan contact met ons op en we gaan graag met je in gesprek.