Fiets van de zaak

Fietsplan 2020

Wat is er nu in 2020 veranderd in het woon-werkverkeer? Nou best veel, in januari van 2020 zijn de regels voor het leasen van een fiets, oftewel een fiets van de zaak, sterk veranderd in het voordeel van de werknemer. De meeste bedrijven die al een fietsplan hadden konden opnieuw kijken naar de extra mogelijkheden, want de extra ruimte binnen de WKR (werkkostenregeling) zijn per 1 januari 2020 verhoogd van 1,2% naar 1,7% , althans over de eerste 400.000 euro. Toch een sterke verbetering ten opzichte van de regeling ervoor.

Fietsapp

Om een fietsplan duurzaam in te zetten is het waardevol om te kijken naar de specifieke mogelijkheden binnen je bedrijf, denk hierbij ook aan de faciliteiten als een fietsenstalling, doucheruimte of een fietsapp. Met een fiets app of fietsstimuleringsprogramma op maat kun je het gedrag van werknemers effectief veranderen.

Fietsregeling 2020

De fietsregeling was eerder lastig uit te voeren door de onmogelijke regeltjes en voorwaarden, maar dat is vanaf 2020 sterk vereenvoudigd. Veel bedrijven bieden hun werknemers een fietsregeling aan, vaak een fiscaal vriendelijke manier om werknemers te voorzien van een fiets. Er zijn hiervoor eigenlijk 3 manieren. De werkgever kan een fiets vergoeden of verstrekken, waarbij de fiets eigendom wordt van de werkgever. In deze vorm spreken we eigenlijk niet van een fiets van de zaak, maar wordt deze gezien als loon en zal deze verrekend kunnen worden met de werkkosten regeling.

Bijtelling fiets

De leasefiets is eigenlijk waarover we spreken bij een fiets van de zaak, hierbij blijft de fiets eigendom van de werkgever en moet de werknemer in principe de fiets bij uittreding ook weer inleveren, net als de auto van de zaak. Zo is voor de leasefiets de forfaitaire bijtelling gesteld op 7%.  We kenden deze forfaitaire bijtelling al wel voor de auto, maar nu geldt deze dan ook voor de fiets van de zaak.

Vaak kan voor een klein bedrag echter de fiets na de looptijd worden overgenomen, waardoor deze regeling extra interessant is. Een vorm van mobility as a service dus.

Het jaar van de fiets

2020 kan nu al worden aangemerkt als het jaar waarin de fiets belangrijk is geworden. Door de corona maatregelen is de fiets meer gebruikt in het woon-werkverkeer. Vaak binnen het woon-werkverkeer als vervanging voor het OV voor de kortere afstand. Ook in het privé gebruik zien we door corona een sterke toename van het fietsen (bron: crow), vooral de elektrische fietsen en speedpedelecs winnen sterk aan populariteit. Het woon-werkverkeer zal blijvend veranderen, aangezien er structureel meer thuisgewerkt gaat worden. Hierbij veranderd dus ook het woon-werkverkeer.

Er zal vaker vanuit huis gewerkt worden, en dus minder op kantoor. De dagelijkse routine veranderd en we zijn meer op onszelf aangewezen. Dit heeft zeker consequenties voor de vitaliteit en sociale interactie van werknemers, er wordt een groot beroep gedaan op verantwoordelijkheid en discipline.

Vanuit de werkgever vraagt dit ook om een andere wijze van benadering en er zal veel meer rekening gehouden moeten worden met de effecten van deze veranderende situatie. Belangrijk is dan te weten dat je nog steeds kunt sturen op resultaat en output, maar dat je ook op sociaal vlak en vitaliteit kunt sturen door vergaderingen of teambuildingsessie in te plannen. En door bijvoorbeeld een campagne te lanceren op basis van gedragsverandering en vitaliteit voor thuiswerkers.

De reden om dagelijks de fiets te pakken of mogelijkheid om een stukje te gaan lopen met collega’s is er niet voor thuiswerkers. Voor veel werknemers is deze routine belangrijk en zorgt dit voor een stukje ontspanning en structuur. Dit is met een vitaliteitsprogramma te ondervangen, waardoor werknemers fitter en ontspannen kunnen blijven thuiswerken.

Reiskostenvergoeding

Voor thuiswerkers heeft dit ook negatieve gevolgen voor de reiskostenvergoeding. Thuiswerkers met een vaste reiskosten vergoeding kunnen deze blijven ontvangen, dit is niet verplicht, maar afhankelijk van de werkgever. Hierbij gelden in eerste instantie dan ook de cao afspraken, waarbij ook andere afspraken mogelijk zijn zoals het uitruilen van kilometervergoedingen in een benefit budget (flexibel arbeidsvoorwaardenbudget door bruto salaris in te ruilen voor een extra netto reiskostenvergoeding)

Echter de werknemers met een variabele vergoeding die nu thuiswerken en geen reiskosten meer maken, krijgen ook geen vergoeding meer. (bron: de Unie) Een vitaliteitsprogramma of fietsstimuleringsprogramma voor thuiswerkers kan hierbij zorgen voor een alternatief. En zorgen voor een beloning die past binnen de WKR.