Mobility as a service (MaaS)

MaaS – Mobility as a service… een modeterm? Jazeker, maar wel eentje om rekening mee te houden. De ontwikkelingen gaan snel en de vele initiatieven volgen elkaar in rap tempo op. Denk maar aan de leasefiets, de nieuwe WKR-regels vanaf januari 2020, e-bikes en speedpedelecs, maar ook de bakfiets als logistieke oplossing.

Deeleconomie

Hoe om te gaan met mobiliteit is meer dan actueel. Niet langer wordt er enkel gekeken naar de mobiliteitskosten, maar ook naar de mobiliteitsbehoeften van werknemers en kijken we naar maatschappelijk verantwoorde wijzen van vervoer en duurzaam reisgedrag.  Niet alleen investeren in het bezitten van vervoersmiddelen, maar meer vanuit de gedachte van het gebruik er van. Dit sluit naadloos aan op de trend en gedachte van de deeleconomie. Met een fietsplan zorgt het bedrijf niet alleen voor minder mobiliteitskosten, maar ook voor gezondere werknemers. Met een fietsplan alleen ben je er nog niet, want je kunt wel iedereen voorzien van een (elektrische) fiets, maar dan moet deze ook wel worden gebruikt. Hiervoor is een verandering in gedrag noodzakelijk.

Woon-werkverkeer

Voor forensen is flexibiliteit erg belangrijk, waardoor het belangrijk is te kijken naar de individuele wensen en hier de mobiliteitsregelingen op af te stemmen. Tegelijkertijd moeten we de kosten voor mobiliteit beheersbaar houden of zelfs verlagen. Hiervoor is het belangrijk dat er gedacht wordt vanuit de fietsende werknemer, wat zijn de drijfveren om met de auto te gaan en wat is er nodig om hen te bewegen om vaker de fiets of het OV te nemen. De fiets is voor een korte afstand veelal de beste oplossing, zeker vanuit het oogpunt van gezondheid en vitaliteit bezien. Ook economisch is het voordeliger om te fietsen, zowel voor werkgevers als werknemers.

Duurzaam bedrijf

De werknemer van nu is ook vaker zeer betrokken bij milieukwesties en als bedrijf of organisatie is duurzaam mobiliteitsbeleid dan ook een logische keuze om dit te implementeren. Stimulering van duurzame mobiliteit wordt dan ook steeds vaker ingezet door werkgevers om te kiezen voor een duurzaam bedrijf dat laat zien werk te willen maken van de maatschappelijke problemen waar we momenteel mee te maken hebben. Het programma Go Velo kan met haar fietsstimuleringsprogramma effectief duurzame gedragsverandering binnen je organisatie realiseren.

Door hoogwaardige rittenregistratie in te zetten voor werknemers kan een bedrijf sturen op fietsgedrag en zo pieken in parkeerbehoefte oplossen. Beloningen kunnen op maat worden ingevuld en ook kan de rittenregistratie bijdragen aan vitaliteit en teambuilding binnen de organisatie. Je bespaart op parkeerkosten, mobiliteitskosten en brandstof en het is beter voor het milieu.

Zo is mobiliteit echt een service geworden. Zowel naar werkgevers als werknemers, want fietsen moet bovenal extra energie opleveren.