Vrije ruimte werkkostenregeling

De nieuwe werkkostenregeling (WKR) die vanaf 1 januari 2020 in werking treedt, heeft een mooie verruiming van de zogenoemde vrije ruimte tot gevolg naar 1,7%. Deze vrije ruimte geldt per organisatie over de eerste 400.000 euro, daarboven geldt de bestaande (huidige) vrijstelling van 1,2%. Zeker voor kleinere werkgevers voordelig waarbij het totale voordeel in eindheffing (80%) 1600 euro bedraagt. (0,5% van 400.000 *80%)

(Update!: de vrije ruimte is in 2020 en 2021 vanwege corona tijdelijk verhoogd naar 3%, wel zal een verlaging van de vrijstelling boven de 400.000 euro naar 1,18% plaatsvinden)

Deze verruiming geeft direct meer mogelijkheden binnen uw fietsplan, zeker met de vaste bijtelling van de leasefiets zoals ook vanaf 1 januari 2020 zal gelden kunnen nu belangrijke stappen worden gezet. In combinatie met het Go Velo fiets stimuleringsprogramma kunt u zo effectief inzetten op duurzame mobiliteit, minder ziekteverzuim, vermindering van mobiliteitskosten en vitalere werknemers. Door de registratie van woon werkverkeer weet u als werkgever zeker dat de fiets ook daadwerkelijk wordt ingezet waar u het voor bedoeld heeft, en u daadwerkelijk bespaart op parkeerkosten, ziekteverzuim en onnodige mobiliteitskosten.

Concern vrijstelling kan negatief uitpakken

Maar let op! Indien u als organisatie de concernregeling voor de WKR toepast kunt u slechts een maal deze extra vrijstelling opvoeren en is het voordeel niet optimaal. U kunt namelijk slechts 1 keer het hogere percentage opvoeren aangezien de fiscus het concern als 1 organisatie beschouwd.

Bestaat uw concern uit meerdere onderdelen dan kan het verschil tussen het wel of niet toepassen van de concernregeling groot zijn:

  • Als een concern bijvoorbeeld bestaat uit vier onderdelen die allemaal een fiscale loonsom van € 1.000.000 hebben, werkt de vrije ruimte als volgt:
  • Als het concern de concernregeling niet toepast, is de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van elk onderdeel (€ 6.800) en 1,2% over de overige € 600.000 (€ 7.200). Voor alle concernonderdelen bij elkaar is dat dus € 56.000.
  • Als het concern de concernregeling wél toepast, is de vrije ruimte 1,7% over de eerste € 400.000 van het hele concern (€ 6.800) en 1,2% over de overige € 3.600.000 (€ 43.200). De totale vrije ruimte is dan dus € 50.000.

Het verschil is in dit voorbeeld dus € 6.000 aan vrije ruimte per jaar. Als het concern daarover 80% eindheffing moet afrekenen, kost dat € 4.800 aan eindheffing.

Bron: salarisrendement