Klimaatakkoord en fietsstimulering

Met het klimaatakkoord is in 2018 een afspraak gemaakt tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Het doel? De CO2-uitstoot fors terugdringen. Naast CO2 is er ook veel aandacht voor stikstof en de schadelijke uitstoot van fijnstof. Fietsstimulering kan een waardevolle oplossing zijn voor bedrijven om aan het klimaatakkoord bij te dragen. Fietsen is gezond en zorgt voor vitalere werknemers, maar is ook zeker een duurzame en milieuvriendelijke oplossing om CO2– en stikstofuitstoot te beperken.

Klimaatwet

Met de klimaatwet is wettelijk vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2030 49% lager moet liggen dan in 1990. Een doelstelling van Europa is om de CO2-uitstoot in Nederland zelfs met 55% te verlagen. Daarnaast zijn er voor de periode 2030 tot 2050 verdere maatregelen nodig om de CO2-uitstoot nog verder te verlagen tot 95% en met een 100% CO2-neutrale energieproductie. Hierbij is het van belang om de voortgang van uitvoering en rapportages te monitoren. Het kabinet neemt in dit geval de regie in wetgeving (klimaatwet) en beleid.

Om aan deze wettelijke doelstellingen te voldoen is het klimaatakkoord gesloten die de maatregelen toont om dit te kunnen realiseren. Er zijn binnen het klimaatakkoord vijf pijlers waar de focus op zal liggen:

 1. Elektriciteit: meer windenergie en zonnepanelen
 2. Gebouwde omgeving: meer gasloze woningen
 3. Industrie: minder CO2-uitstoot en CO2-opslag
 4. Landbouw: meer duurzame kassen en minder methaan en stikstof in veehouderij
 5. Mobiliteit: meer elektrisch rijden, fietsen en OV

Met deze vijf pijlers zal iedereen direct of indirect mee te maken krijgen in de komende jaren.

Fietsstimulering of fietsplan

Fietsstimulering wordt vaak verward met de fietsregeling of het fietsplan, maar fietsstimulering is eigenlijk een belangrijk onderdeel van het fietsplan. Het bezit van een fiets wil namelijk niet zeggen dat iemand ook daadwerkelijk zijn woon-werkverkeer op de fiets aflegt. Sterker nog, maar liefst 48% van de forenzen woont op een afstand van minder dan 15 kilometer van het werk en slechts 20% van deze groep legt de woon-werk afstand op de fiets af. Er valt dus nog veel winst te behalen en met fietsstimulering kunnen bedrijven effectief zorgen voor meer fietsende werknemers.

Om te kunnen starten met fietsstimulering, heeft een bedrijf uiteraard wel een duidelijke strategie nodig. Wanneer we praten over een fietsplan, weet iedereen dat het iets met fietsen te maken heeft en gaat het vaak over de fietsregeling waarbij je een fiets van de zaak kunt krijgen of een leasefiets. Een fietsplan is echter een totaal aan oplossingen en mogelijkheden die een werkgever biedt om het fietsgebruik te stimuleren bij de werknemers. Binnen een fietsplan kennen we zoals gezegd de leasefiets en de mogelijkheid om een fiets te kopen van je brutoloon (cafetariaregeling), maar een fietsplan gaat ook over de voorzieningen voor de fietser.

Fietsfaciliteiten

Naast het beschikbaar stellen van de fiets, is het zeker zo belangrijk om als bedrijf de faciliteiten voor de fietsende forens op orde te hebben. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Een overdekte en goed verlichte fietsenstalling.
 • Ruime parkeerplaatsen voor e-bikes en speedpedelecs.
 • een drooghok voor de fietskleding.
 • Opberglockers.
 • Douchegelegenheden.
 • Een periodiek aanwezige fietsenmaker voor onderhoud of reparaties.

Sommige bedrijven gaan nog een stapje verder en bieden zelfs een stomerij of wasservice aan.

Vitaliteit

Steeds meer bedrijven zien een fietsplan als onderdeel van een groter vitaliteitsbeleid. Bedrijven die aandacht schenken aan de vitaliteit van hun werknemers, weten dat dit zich al snel zal terugbetalen. Fietsende medewerkers zijn namelijk 13% fitter en hebben aantoonbaar minder stress. Dit resulteert vervolgens in minder ziekteverzuim, waarbij fietsers 1,3 dagen per jaar minder ziek zijn. Doordat fietsers hun hoofd leeg kunnen fietsen en fit de dag beginnen, zijn ze ook productiever en zitten zij beter in hun vel. Zeker in het kader van langer doorwerken is het daarom belangrijk dat bedrijven actief hun rol pakken in de vitaliteitsaanpak.

Maak kennis met Go Velo fietsstimulering

Met de juiste fietsstimulering zorg je uiteindelijk voor duurzame gedragsverandering en dat fietsen een gewenste keuze wordt voor woon-werkverkeer. Hiervoor is gelukkig een bewezen effectieve oplossing: Go Velo! Go Velo is een speciale fietsapp die automatisch fietsritten registreert en werknemers een beloning geeft per woon-werkrit of per kilometer. Door te fietsen kun je sparen voor producten, goede doelen, vouchers, tickets of kortingen. Daarnaast wordt het fietsen extra gestimuleerd door verrassende uitdagingen die je extra bonuspunten kunnen opleveren. Het handige is dat je zelf niks bij hoeft te houden, de Go Velo fietsapp registreert zowel privé- als woon-werkkilometers.