Duurzame fietsstimulering

Fietsstimulering wordt vaak verward met de fiscale regeling ‘fiets van de zaak’ of het fietsplan, maar eigenlijk is fietsstimulering het belangrijkste deel van het fietsplan. Want ook al heb je een fiets, dan wil dat nog niet zeggen dat je ook daadwerkelijk je woon-werkverkeer op de fiets aflegt. Sterker nog, maar liefst 48% van de forenzen woont op minder dan 15 kilometer van het werk en slechts 20% van deze groep legt de woon-werkafstand op de fiets af. Met fietsstimulering kunnen bedrijven effectief zorgen voor meer werknemers op de fiets naar het werk.

Om met fietsstimulering te starten is een duidelijke strategie als vertrekpunt essentieel. Wanneer we praten over een fietsplan dan weet iedereen dat het iets met fietsen te maken heeft en het vaak gaat over de fietsregeling waarbij je een (lease)fiets van de zaak kunt krijgen. Een fietsplan is dan ook een totaal aan oplossingen en mogelijkheden dat een werkgever biedt om het fietsgebruik te stimuleren onder werknemers. Binnen een fietsplan kennen we de leasefiets en de mogelijkheid om een fiets te kopen van je brutoloon (cafetariaregeling) maar een fietsplan gaat ook over de voorzieningen voor de fietser.

Fietsfaciliteiten

Naast het beschikbaar stellen van de fiets is het net zo belangrijk om als bedrijf de faciliteiten voor de fietsende forens op orde te hebben. Denk hierbij aan een overdekte en goed verlichte fietsenstalling, ruime parkeerplaatsen voor E-bikes en speedpedelecs, een drooghok voor de fietskleding, opberglockers, douchegelegenheden en eventueel een periodiek aanwezige fietsenmaker voor onderhoud of reparaties. Sommige bedrijven gaan nog een stap verder en bieden een stomerij of wasservice voor kleding aan voor hun werknemers. Steeds meer bedrijven zien een fietsplan als onderdeel van een groter vitaliteitsbeleid. Bedrijven die aandacht schenken aan de vitaliteit van hun werknemers weten dat dit zich al snel terugbetaald.

Vitaliteit

Fietsende medewerkers zijn 13% fitter en hebben aantoonbaar minder stress. Dit resulteert in minder ziekteverzuim, waarbij fietsers 1,3 dagen per jaar minder ziek zijn. Doordat de fietsers hun hoofd leeg kunnen fietsen en fit de dag beginnen zijn ze ook productiever en zitten beter in hun vel. Zeker in het kader van langer doorwerken is het belangrijk dat bedrijven ook actief hun rol pakken in de vitaliteitsaanpak.

Duurzame fietsstimulering

Met de juiste duurzame fietsstimulering zorg je ervoor dat gedrag duurzaam verandert en dat fietsen een gewenste keuze wordt voor woon-werkverkeer. Hiervoor is een bewezen effectieve oplossing: Go Velo, een duurzaam fietsstimuleringsprogramma die met een speciale app automatisch fietsritten registreert en werknemers beloond per woon-werkrit of per -kilometer. Door te fietsen kunnen werknemers sparen voor producten, goede doelen, leuke vouchers, tickets of kortingen. Met uitdagende challenges en motivaties wordt fietsen naar het werk gestimuleerd en kunnen deelnemers extra extra bonuspunten verdienen. Je hoeft zelf niks bij te houden, de Go velo-app registreert alle woon-werkkilometers, maar ook de privé-kilometers op de fiets.

Werkkostenregeling

Vanuit de werkkostenregeling (WKR) is het vanaf 1 januari 2020 mogelijk om meer belastingvrijstelling te verkrijgen voor fietsinitiatieven. Over de eerste 400.000 euro is een extra vrijstelling van 1,7% van de totale loonsom mogelijk. Daarboven geldt het bekende percentage van 1,2%. Nu is het moment om de stap te zetten naar een duurzaam en vitaal beleid. Go Velo!