Fietsstimulering 2020 – in de media

Fiets van de zaak 2020

Het onderwerp fietssstimulering kwam in 2020 regelmatig in de media. We hebben in het afgelopen jaar veel blogs geschreven over de fiets van de zaak, het fietsplan 2020, de fietsregeling 2020 en alles wat daarbij hoort. Bijvoorbeeld over de elektrische fiets en de speedpedelec, maar ook over de veranderende WKR regels en de mogelijkheden binnen het woon-werkverkeer. We zien een veranderende houding ten opzichte van het fietsen. Vitaliteit staat hoog op de agenda bij bedrijven en fietsen hoort daar duidelijk bij.

Er waren veel nieuwe ontwikkelingen in 2020 en daarom ook interessant om te zien hoe dit wordt opgepakt. Diverse lopende projecten zijn voortgezet en in de 2e helft van 2020 zullen we starten met een nieuw vitaliteitsproject voor een grote groep deelnemers in de regio Nijmegen.

Media aandacht

Afgelopen periode zien we toenemende aandacht voor het fietsen en natuurlijk ook voor fietsstimuleringsmaatregelen. Zeker als deze in combinatie gebruikt wordt met vitaliteit en duurzaamheid. Belangrijke thema’s en gelukkig dat hier dan ook aandacht voor komt. Hieronder een greep uit de media.

N200 – Haarlemmermeer noord

Het project rond de N200 is in 2020 afgerond en de resultaten zijn als zeer positief ervaren. Vanaf september 2018 zijn de deelnemers actief aan het fietsen gegaan. Ze hebben in totaal 248.567 kilometer bij elkaar gefietst voor het goede doel. Dat is zo’n 7 x de wereld rond. Het geld dat bij elkaar is gefietst werd geschonken aan de goede doelen in de regio.

Bron: Westerpost

Doe maar natuurlijk

Ook vanuit de duurzame en maatschappelijke kant aandacht voor het fietsen. We gaan steeds meer thuiswerken en voor de korte afstand pakken we vaker de fiets. Het woon-werkverkeer met de auto op de korte afstand gaan we vervangen door te fietsen naar het werk. Zeker op de afstand tot 15 kilometer is het met een elektrische fiets goed te doen. Goed voor de vitaliteit en je gezondheid, maar maatschappelijk verantwoord en goed voor het milieu.

Bron: Doe maar natuurlijk
Bron: Gezonder leven tips

Donatie voor Villa pardoes

Medewerkers van het grootste pretpark van Nederland hebben in 2019 een mooi bedrag bijeen gefietst voor het goede doel. Het bedrag van 2232 euro werd overgemaakt naar Villa pardoes, een vakantie verblijf voor ernstig zieke kinderen. Inmiddels wordt er al weer volop gefietst voor een volgende donatie. Ook tijdens de coronaperiode is er een oplossing bedacht voor de thuiswerkers, zodat ze ook vanuit huis kunnen fietsen sparen voor het goede doel. Hiervoor is een unieke vitaliteits-challenge opgezet die succesvol is verlopen.

Bron: Efteling