Fietser moet ook blijven sporten

Het is belangrijk dat fietsers naast het fietsen ook anders blijven sporten.  Afgelopen jaar is er onderzoek gedaan naar de vitaliteitseffecten van fietsstimulering op de gezondheid en het gedrag van de deelnemers. De uitkomsten van het onderzoek zijn gedeeld op de website van CROW Fietsberaad. Deze zijn in eerste instantie positief, maar wel met een belangrijke kanttekening.

We weten allemaal dat bewegen belangrijk is. Elke dag een half uur matig intensief bewegen zorgt al voor een significante gezondheidswinst. Matig intensief bewegen houdt in dat activiteiten wel moeite kosten, maar dat praten mogelijk blijft, zoals bij een stevige wandeling of fietsen het geval is.

Beweegrichtlijnen:

De beweegrichtlijnen zoals opgesteld voor volwassenen door de gezondheidsraad zijn als volgt:

  1. Bewegen is goed, meer bewegen is beter
  2. Doe minstens 150 minuten per week aan matig intensieve inspanning, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Langer, vaker en/of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel
  3. Doe minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen.
  4. En: voorkom veel stilzitten

(Bron: Volksgezondheid en Zorg)

Fietsstimuleringsprogramma’s zoals Go Velo hebben dus een positieve invloed op de fysieke gezondheid van deelnemers omdat ze de auto vaker laten staan en meer bewegen. Hierdoor hebben de deelnemers een betere BMI, voelen ze zich gezonder en vitaler en zijn ze minder vaak ziek. Vitaliteit en fietsstimulering gaan hand in hand.

Kanttekening hierbij is dat met name de fietsers met een elektrische fiets juist minder vaak gaan sporten in de week. Hierdoor mis je belangrijke spier- en botversterkende activiteiten die belangrijk zijn om het lichaam ook in conditie te houden. Voor ouderen is het daarnaast ook belangrijk om dit in combinatie te doen met balansoefeningen.

Zitgedrag: stilzitten is schadelijk

Ook moet stilzitten voorkomen worden. In de afgelopen jaren brengen we onze tijd steeds vaker zitten door, gemiddeld zo’n 9 uur per dag (Voor zittende beroepen zelfs 12 uur per dag) Kantoormedewerkers zitten vaak al 75% van hun werktijd en gemiddeld brengen volwassenen ruim 85% van hun vrije tijd zittend door. (Bron:RIVM)

Er moet dus naast het fietsen ook aandacht blijven voor zwaardere en andere spierbelastingen zoals wandelen, zwemmen, tuinieren, traplopen en lichte oefeningen naast de dagelijkse activiteiten.

Go Velo – Inzetten op vitaliteit

Go Velo fietsstimulering biedt naast het registreren van fietskilometers ook de mogelijkheid om wandelkilometers te meten. Met uitgekiende vitaliteitschallenges kunnen werknemers worden gemotiveerd om tussen de middag een stuk te gaan lopen met collega’s. Ook kan de app worden ingezet om te sparen voor sportieve beloningen om zo ook het sporten aan te moedigen. Met Go Velo kunnen werknemers worden gestimuleerd om vaker de fiets naar het werk te pakken. Met de challenges is er ook meer structuur en routine aan te brengen, dit is zeker voor thuiswerkers belangrijk. Go Velo biedt als een van de weinige fietsstimuleringsprogramma’s ook challenges voor thuiswerkers aan. Het belonen en veranderen van gedrag is dan ook een van de belangrijkste elementen in deze app.

Gedragsverandering en vitaliteit

Om tot effectieve gedragsverandering te komen is het belangrijk om te weten wat mensen drijft en wat voor invloed je kunt uitoefenen om patronen te doorbreken. Dit is niet eenvoudig want veel gedrag is een automatisme en is niet eenvoudig te veranderen. Go Velo maakt daarom gebruik van uitgekiende psychologische mechanismen en een wetenschappelijk onderbouwde aanpak.

Hiervoor hebben we de expertise van D&B gedragswetenschappers in huis. D&B gedrag is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken binnen de mobiliteit met gedragswetenschappelijke inzichten.