Danone: cycle & live well

Op 6 juni vond de kick-off plaats van het e-bike stimuleringsprogramma bij Danone. Go Velo heeft de handen ineen geslagen met Rij2op5 en Mobilys om de medewerkers van Danone vaker te laten fietsen naar het werk. En dat past helemaal hun motto: live well!

Verhuizing

Danone verhuisde dit voorjaar van Schiphol Centrum naar Hoofddorp. Een prachtig nieuw kantoor op een bedrijvig en groeiend bedrijvenpark, waar goede bereikbaarheid voor de medewerkers gegarandeerd moet blijven. Met drukke toegangswegen en beperkte mogelijkheden voor OV, is het stimuleren van de fiets een logische stap.  De werkgroep Groot Schiphol Bereikbaar die werkgevers in deze regio adviseert over mobiliteit, stelde voor om een mix van aanbieders te vragen de e-bike stimulering vorm te geven.

Kopgroep enthousiast

Met een kick-off in het atrium van Danone werd de kopgroep van ambassadeurs geënthousiasmeerd om een e-bike te proberen voor een periode twee weken en de Go Velo app te downloaden. Met de Go Velo app krijgen de medewerkers van Danone inzicht in hun nieuwe fietsgedrag, worden ze beloond voor hun fietskilometers en blijven ze gemotiveerd om de fiets te pakken. 

Na Danone zullen er meer werkgevers in de regio Groot Schiphol volgen die actief aan de slag gaan met het stimuleren van fietsen naar het werk.