Go! de Velo heeft de Toekomst

De voorspelling is dat de files de komende jaren zo’n 40% zullen toenemen. Met als gevolg dat het verkeer in Nederland in 2030 helemaal vaststaat. Steeds meer mensen kampen met welvaartsziekten en moeten meer bewegen om dit tij te keren. De CO2‑uitstoot moet afnemen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Voor al deze uitdagingen is fietsen naar het werk een realistische oplossing. Maar liefst 48% van de forenzen woont op minder dan 15 kilometer van het werk, wat een goed te fietsen afstand is, zeker met een e-bike. Nog maar 20% van de forenzen legt de woon-werk afstand op de fiets af. Hier is nog een wereld te winnen!

Slimme app

Go Velo is erop gericht om van nieuw reisgedrag een gewoonte te maken. De deelnemers maken gebruik van een slimme app, die alle fietsritten registreert en een beloning toekent aan de gefietste kilometers in het woon-werkverkeer. De app geeft daarnaast feedback en stimuleert om door te fietsen. De deelnemer fietst een virtuele route door Europa en ontvangt hier badges voor. Ook kan de deelnemer individuele en groepsuitdagingen aangaan. Dat maakt het fietsen nog leuk ook!

Image module
Image module
Image module

Effecten in beeld

Go Velo is in te zetten als HR-instrument voor duurzame mobiliteit. Via een online dashboard krijgt de werkgever inzicht in de effecten van het nieuwe reisgedrag van de werknemers op mobiliteit, duurzaamheid en milieu, vitaliteit van de werknemers en kostenbesparing. Het aantal deelnemers, aantal gereden fietsritten en kilometers worden in beeld gebracht. De werkgever ziet direct resultaat.

Belonen van gewenst gedrag

Gedragswetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het belonen van gewenst gedrag beter werkt dan het bestraffen van ongewenst gedrag. Het Go Velo programma is dan ook ingericht op het belonen van werknemers die de fiets verkiezen boven de auto. Zij ontvangen een beloning voor elke gefietste kilometer in het woon-werkverkeer. De werkgever bepaalt de hoogte van deze beloning en de periode waarover deze wordt toegekend. Een beloning kan bestaan uit geld en/of spaarpunten per gefietste kilometer in het woon-werkverkeer. Alle fietskilometers die buiten het woon-werkverkeer worden afgelegd worden standaard beloond met een spaarpunt. De punten zijn in te wisselen voor producten in de webshop, donaties aan een goed doel of loten voor de Go Velo loterij. U kunt er ook voor kiezen om de aanschafregeling voor een fiets of e-bike te combineren met het Go Velo programma. Het gebruik van de fiets of e-bike in het woon-werkverkeer wordt aantrekkelijk gemaakt en uw werknemers kunnen hun nieuwe fiets deels terugverdienen door deze te gebruiken. Hoe meer fietskilometers, hoe meer van het aanschafbedrag wordt terugverdiend!

E-bike probeerweken

Voor de langere woon-werkafstanden is de e-bike een goed alternatief voor de auto. Zonder al te veel inspanning zijn afstanden boven de 10 kilometer prima op de e-bike af te leggen. Ook de high speed e-bike of speed pedelec wordt steeds meer een overweging voor de forens. Maar de aanschaf van een e-bike is best een kostbare investering en dat vraagt om een weloverwogen keuze. Om medewerkers kennis te laten maken met de e-bike in het woon-werkverkeer bieden we de werkgever de e-bike probeerweken aan. Dit vraagt meer dan het plaatsen van een paar e-bikes. We leveren een aantal full service e-bikes die werknemers gedurende een week kunnen proberen. Zo kunnen zij ervaren of de e-bike een goed alternatief is voor hun reis van en naar het werk. De e-bike probeerweken worden geleverd door De Boom en het Meer, compleet met online reserveringssysteem, supportdesk en effectmeting. Zo wordt u als werkgever volledig ontzorgd in de organisatie van de probeerweken en heeft de werknemer een positieve ervaring met de e-bike.

Ook kunnen we helpen bij het inrichten van een mobiliteitspool met deel e-bikes. Zo kunt u ook de zakelijke kilometers verduurzamen.

Full-service programma

Wij nemen u het werk uit handen bij de implementatie van het fietsstimuleringsprogramma Go Velo. Dit kunnen wij u en uw werknemers bieden:

  • digitale toolkit met communicatiemiddelen voor het werven van deelnemers;
  • online aanmeldprocedure voor werknemers;
  • app-registratie van fietsritten in het woon-werkverkeer;
  • uitkering van beloningen voor gemaakte fietsritten;
  • geven van inzicht in de effecten van fietsstimulering via een online dashboard en rapportages;
  • mobiliteitsscan en effectmeting op maat
  • webshop voor inwisselen van gespaarde punten;

Kosten

Wij spreken liever van kostenbesparing! Want het investeren in fietsstimulering levert op de lange termijn een besparing in de kosten voor parkeren, ziektekosten, lease-auto’s en winst in vitale en productieve werknemers. Om welke investering het dan gaat?

Op basis van de omvang van het bedrijf of instelling en de ambitie voor fietsstimulering, maken wij een offerte op maat.

Belangstelling voor Go Velo?

Bent u ook van mening dat het stimuleren van fietsen naar het werk u als werkgever veel kan opleveren? Neem dan contact met ons op en we vertellen u graag meer in een persoonlijk gesprek.

*

*

*

AANMELDEN
WACHTWOORD VERGETEN
CONTACT