Privacy statement

Go Velo is een dienst van Mobility on the Move B.V. Go Velo stimuleert je om vaker de fiets te nemen en beloont je voor deze keuze. De Go Velo-app verzamelt daarom via jouw Smartphone gegevens over jouw fietsverplaatsingen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou bijvoorbeeld belonen voor woon-werk fietsritten.

De gegevens die wij verzamelen en verwerken zijn privacygevoelig. Omdat wij gegevensbescherming en jouw privacy belangrijk vinden, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Hierin beschrijven we hoe we omgaan met jouw gegevens. Om de Go Velo-app te kunnen gebruiken dien je akkoord te gaan met deze privacyverklaring en de app toestemming te geven tot het verzamelen en verwerken van jouw gegevens.

De belangrijkste punten:

  1. Je kunt je aanmelden voor de Go Velo-app via het invullen van het aanmeldformulier op de Go Velo website. Je kunt de Go Velo-app alleen gebruiken via een verkregen deelnemersaccount op basis van het door jouw opgegeven e-mailadres.
  2. We verzamelen je verplaatsingen om je inzicht te geven in je eigen fietsgedrag en je te kunnen belonen voor de keuze van de fiets. Hoe en waarmee je je verplaatst bepalen we automatisch via de sensoren van jouw telefoon.
  3. Alleen het totaal van alle fietsritten wordt gedeeld met jouw werkgever, ten behoeve van uitbetaling van eventuele financiële beloning. Jouw persoonlijke verplaatsingen zelf worden niet met jouw werkgever of andere derden gedeeld, tenzij je deze informatie zelf deelt via de deelmogelijkheden in de app.
  4. Als je een product uit de shop wilt aanschaffen dan wordt alleen noodzakelijke informatie met de beloningspartner gedeeld. Bijvoorbeeld indien je een product per post wilt ontvangen, dan wordt je adres doorgeven. Voor kortingen per e-mail is je e-mailadres nodig.
  5. Wij anonimiseren jouw verplaatsingsdata en verstrekken deze aan de overheid voor verkeerskundig beleid en stellen deze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.
  6. Tijdens het gebruik van Go Velo verzamelen we loggegevens, zoals het door jou gebruikte model Smartphone en de hoeveelheid dagelijks uitgewisselde data. Deze worden door ons gebruikt om de dienst te kunnen verbeteren en te optimaliseren.
  7. Als je contact opneemt met de servicedesk dan worden de door jouw aangegeven contactgegevens (email, telefoonnummer) gebruikt om je vragen te kunnen beantwoorden.
  8. Je hebt altijd zeggenschap over de door jou verstrekte of de gemeten gegevens. Indien je wilt dat jouw deelnemersaccount wordt beëindigd kun je contact opnemen met helpdesk@govelo.nl en zullen al jouw persoonlijke gegevens worden verwijderd van onze systemen. Indien je een jaar lang niet actief bent als deelnemer, dan zullen al jouw gegevens automatisch worden verwijderd van onze systemen.
  9. Je hebt het recht om alle gegevens, die over jou zijn vastgelegd, in te zien. Indien je meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kun je aangeven deze te wijzigen.
  10. Wij hebben een klachtenregeling. Indien je een klacht hebt of van mening bent, dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan, kun je dit, via helpdesk@govelo.nl, kenbaar maken.

AANMELDEN
WACHTWOORD VERGETEN
CONTACT