HET B-RIDERS PROGRAMMA HEET NU GO VELO!

B-riders: forenzen fietsen naar het werk!

B-Riders was een fietsstimuleringsprogramma van de provincie Brabant om Brabanders te bewegen om de auto te laten staan en de fiets pakken naar hun werk. Waarom? Voor een frisse start van de dag en een opgeruimd en fit gevoel. B-Riders fietsten vlot de files voorbij, verbeterden het milieu en kwamen ontspannen aan op hun bestemming. Ruim 8.500 B-Riders zijn tussen 2013 en 2018 naar het werk gefietst. Samen hebben zij meer dan 28 miljoen kilometer gefietst, en hebben ze ervoor gezorgd dat er dagelijks meer dan 4.000 auto’s minder de weg op gingen en dat files op de belangrijkste knelpunten minder werden.

FIETS APP

Alle deelnemers fietsten met de speciale B-Riders app. Deze app registreerde automatisch het aantal ritten, minuten en kilometers. Ook gaf de app feedback en stimuleerde de deelnemers om door te gaan.

Waarom is de B-Riders app gestopt?

B-Riders heeft zich sinds 2013 bewezen als effectief fietsstimuleringsprogramma en heeft zo’n 8.500 automobilisten verleid om uit de auto en op de fiets te stappen. Dit heeft geleid tot dagelijks duizenden auto’s minder op de weg.

In de afgelopen jaren zijn met het fietsstimuleringsprogramma B-Riders een groot aantal forenzen verleidt om de auto te laten staan en de fiets te pakken naar het werk. Het programma van de provincie Noord-Brabant en het ministerie van I&W is zeer succesvol geweest. B-Riders was onderdeel van het programma Beter Benutten waarin het Rijk, de provincie en marktpartijen samenwerkten voor een betere bereikbaarheid van Brabantse steden.

De overheid heeft destijds geïnvesteerd in het programma en heeft het overgedragen aan markt partijen zoals Mobility on the Move dat destijds ook de app heeft ontwikkeld. Onder de nieuwe naam GO VELO kan het nu verder worden ontwikkeld en uitgerold worden in heel Nederland.

Het programma B riders heeft gelopen tot 1 juli 2018. Met Go Velo is gezorgd voor een doorstart van het programma, waarbij rol van de werkgever in het stimuleren van fietsen naar het werk nog belangrijker is geworden en waarbij nieuwe mogelijkheden en features zijn toegevoegd.